Những mảnh đời trôi dạt - Tập 4 - Sự tích "Thằng Trí"
Những mảnh đời trôi dạt - Tập 3 - Chuyện tình Oanh Béo
Những mảnh đời trôi dạt - Tập 2 - Một lần dậm C/Ư/T
Một sớm Măng Đen
Vợ tôi nghiện sầu riêng
Kỷ niệm 3 năm ngày cưới
Những mảnh đời trôi dạt - Tập 1 - Mang chổi đót về cho MẸ
Giặt đồ - Cơn ác mộng khủng khiếp thời sinh viên